Aktualita z daňového balíčku účinného od 01.07.2017 – Výdajové paušály podnikatelů

Pro rok 2017 platí přechodné období, dle kterého si podnikatelé mohou vybrat, zda uplatní vyšší výdajový paušál účinný v roce 2016, ovšem bez možnosti uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku bez vlastních příjmů (vymezené blíže v § 35ca Zák. o daních z příjmů), nebo zda uplatní paušální výdaje s nižším limitem platných od 01.01.2018, ale současně si budou moci uplatnit daňové zvýhodnění na děti a slevu na manželku s nízkými příjmy bez dalších omezení.

Od roku 2018 pak budou platit nižší výdajové paušály s možností výše uvedených daňových odpočtů pro všechny podnikatele.

Neuplatní-li poplatník výdaje prokazatelně vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů, může nově uplatnit paušální výdaje maximálně ve výši:

  • 800 000 Kč u příjmů ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství a z příjmů z živnostenského podnikání řemeslného,
  • 600 000 Kč u příjmů ze živnostenského podnikání,
  • 300 000 Kč u příjmů z nájmu majetku zařazeného v obchodním majetku,
  • 400 000 Kč z jiných příjmů ze samostatné činnosti, s výjimkou příjmů podle § 7 odst. 1 písm. d Zák. o daních z příjmů a podle § 7 odst. 6 Zák. o daních z příjmů a
  • 300 000 Kč u příjmů z nájmu podle § 9 odst. 1 Zákona o daních z příjmů.