Ceník služeb

Cena za vedení účetnictví

Cena za vedení účetnictví závisí na počtu zpracovaných dokladů a vychází z počtu položek v účetním deníku (přijaté faktury, vydané faktury, banka, pokladna, interní doklady, majetek). Skládá se  z měsíčního paušálu, popř. z měsíčního paušálu a sazby za položku v účetním deníku. Preferujeme sjednání individuálního měsíčního paušálu, kdy máte jasno, na kolik vás služby pravidelně vyjdou, a nemateme vás množstvím příplatků.

Vedení účetnictví

Měsíční paušál

v ceně zápisů

1.990,- Kč

30 ks

každá další položka při el. výměně dokladů

každá další položka při fyzické výměně dokladů u klienta

22,- Kč

25, Kč

položka bankovního výpisu

položka skladového pohybu

6,- Kč

6,- Kč

V ceně za vedení účetnictví je zahrnuto:

  • podvojné účetnictví : výkaz zisků a ztrát, rozvaha, seznam závazků a pohledávek, přehled majetku,  tisková sestava zdanitelných obratů pro účely DPH,
  • přiznání k DPH, kontrolní hlášení, event. dle dohody záloha dat na CD, DVD nebo disketě,
  • účtování na střediska, zakázky a podobné analytické objekty dle potřeby klienta.

Účetní závěrka, daň z příjmu, souhrnné hlášení, povinné statistické výkazy, vnitropodnikové směrnice a ost. dle náročnosti a vzájemné dohody.

CENA ZA ZPRACOVÁNÍ MEZD

Cena za zpracování mezd se odvíjí od počtu zaměstnanců a zahrnuje veškeré služby se zpracováním mezd spojené.

Neúčtujeme si žádné další poplatky za zavedení  zaměstnance (nástup, výstup) do systému, jeho přihlášení nebo odhlášení úřadům. Vedení exekucí, insolvencí a roční zúčtování je rovněž v ceně.

Cena za zpracování mezd do 5 zaměstnanců 230 Kč/zaměstnanec
Cena za zpracování mezd do 50 zaměstnanců 200 Kč/zaměstnanec
Cena za zpracování mezd do 100 zaměstnanců 170 Kč/zaměstnanec
Cena za zpracování mezd nad 100 zaměstnanců 150 Kč/zaměstnanec

Rozšíření členění na střediska a zakázky – ZDARMA!

Pro účely stanovení ceny se do počtu zaměstnanců zahrnují zaměstnanci pracující na dohodu   o provedení práce a  na dohodu o pracovní činnosti, ale nezahrnují zaměstnankyně na mateřské dovolené a další mateřské dovolené a zaměstnanec ve výkonu vojenské služby. Dále se tam nezahrnují zaměstnanci, kteří jsou na nemocenské po dobu delší jak 1 měsíc. Souběžné pracovně-právní vztahy jsou účtovány jako další zaměstnanec.

Cena za odborné poradenství a controlling

Ceny jsou stanovovány vzájemnou dohodou dle povahy, náročnosti a pracnosti v ceně za projekt nebo v hodinových sazbách.

Účetní poradenství a metodika od 500,- Kč/hod
Externí ekonomické poradenství, implementace a revize controllingového systému, metodika a proškolení zaměstnanců, rekonstrukce účetnictví

od 1000,- Kč/hod

Zpracování pravidelného reportingu od 400,- Kč/hod

Cena za služby virtuální asistentky a administrativních služeb

Ceny pro služby v oblasti administrativy (virtuální asistentka) jsou poskytovány v rámci výhodných cenových balíčků.

Počet předplacených hodin/měsíc Konečná cena předplaceného paušálu
Balíček BASIC – 10 hodin 3.000,- Kč
Balíček STANDARD – 25 hodin 6.500,- Kč
Balíček PREMIUM – 50 hodin 12.000,- Kč

Jednorázová a krátkodobá spolupráce v ceně za úkon dle dohody.

Nevyčerpané hodiny z jednoho měsíce je možno vyčerpat v následujícím měsíci.