Dlouhodobě nemocní mají od ledna vyšší nemocenské dávky

Dlouhodobě nemocní budou mít od roku 2018 nárok na vyšší  nemocenské dávky:

  • od 31. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se sazba zvyšuje z 
  • 60 % na 66 % denního vyměřovacího základu a dále
  • od 61. kalendářního dne dočasné pracovní neschopnosti nebo karantény se zvyšuje sazba z 60 % na 72 % denního vyměřovacího základu.

Redukční hranice, které se týkají denního vyměřovacího základu, jsou pro rok 2018 stanoveny následovně:

  • první redukční hranice činí 1 000,- Kč,
  • druhá redukční hranice činí 1 499,- Kč,
  • třetí redukční hranice činí 2 998,- Kč.