Očekávané změny v daních z příjmů fyzických osob od 2019

Pokud projdou zamýšlené úpravy Zákona o daních z příjmů, jejichž vnější připomínkování právě probíhá, mělo by dojít k poměrně zásadní úpravě zdanění fyzických osob.

Chystané úpravy zahrnují zrušení superhrubé mzdy a solidárního zvýšení daně. Namísto toho by se zavedly dvě progresivní daňové sazby ve výši 19 % u příjmů do 1,5 mil. korun/rok a 24 % u příjmů přesahujících tuto částku.

Podnikatelé uplatňující výdaje paušálem by si dle nového návrhu mohli od základu daně odečíst nově 75 % zaplaceného sociálního a zdravotního pojištění nad rámec paušálních výdajů (nyní je odváděné pojištění daňově irelevantní.