Odborné poradenství jako „Velká Malá Služba“

Odborné poradenství Říká se, že k tomu, že dva lidé něco dělají, se najdou vždycky alespoň další čtyři, co o tom povídají. A stejně tak hledí někteří podnikatelé a živnostníci na činnost odborných poradců jako na činnost zbytných komentátorů. Ale není poradce jako poradce. Smile Během naší činnosti jsme načerpali tyto dojmy ohledně nejčastějších předsudků a bariér ve využití externího poradenství ze strany podnikatelů a živnostníků, které se snažíme svými výsledky odstraňovat:

1. Podnikatelé se snaží zajistit veškeré oblasti chodu firmy bez externích zdrojů, protože chtějí ušetřit.


Mnohdy se však stane, že buď určitou agendu ve firmě vůbec nezajišťují, případně se o ní z výše uvedeného důvodu snaží starat sami nebo jimi pověření pracovníci. Pokud se však na danou problematiku běžně nespecializují, neřeší ji ani tak rychle, ani v takových souvislostech, jako by mohli s využitím specializovaného odborníka. V konečném efektu tak při úspoře za externího poradce přicházejí o cenný čas, který by mohli věnovat svému podnikání a tomu, v čem vytvářejí přidanou hodnotu. Často vyhodnotí, že výsledek jejich snahy neodpovídá očekávání a obrátí se na specialistu, aby zjistili, že  nechat si poradit  třeba ohledně účetních metod nebo controllingových procesů bylo  efektivnější a levnější, a nebo jim zjištěné údaje umožní zefektivnit jejich činnost a dosahovat tak lepších výsledků při menším úsilí.

2. Menší podnikatelé podceňují oblast manažerského účetnictví.


Za předpokladu, že obchod funguje sám o sobě výborně, tak se může zdát, že propracovanější analytické nástroje pro rozbor svého hospodaření podnikatelé i po relativně dlouhou dobu „nepotřebují“. Avšak máme nejednou vyzkoušeno, že nejpozději, když „čísla přestanou vycházet“, je nezbytné mít zavedenou analytickou práci, která nejen že výstižně interpretuje aktuální dění ve firmě a pomůže jejím manažerům/majitelům v dalším rozhodování, ale dokáže vývoj zhodnotit v čase a podívat se do budoucna. Taková řešení tvoříme.

3. Podnikatelé se obávají výše vynakládaných nákladů a nechtějí se vázat k pravidelnému odběru služeb.


Neméně často slýcháme, že odborní poradci jsou drazí a neflexibilní a nutí k minimálnímu paušálu. Toho se v případě službyPERFEKTNIKANCL.CZ bát nemusejí. V rámci odborného poradenství a controllingových služeb aplikujeme pevnou cenu za projekt dle vzájemné dohody, příp. činnost  na základě předem vzájemně odsouhlasené pracnosti a hodinové sazby.

4. Podnikatelé mají obavy, že externí poradce bude aplikovat „odkoukané“ postupy odjinud, bez přihlédnutí k potřebám jejich firmy.


Profesní slepota a sklon ke stereotypnímu myšlení může potkat pochopitelně i externího poradce. My se snažíme v tomto ohledu v úvodu naší spolupráce trpělivě naslouchat, abychom si udělali podrobný obrázek o fungování, představách a potřebách klienta, sbírat informace, porovnávat je s našimi poznatky a zkušenostmi odjinud, a v úzké spolupráci se zákazníkem formovat potřebné kroky a navrhnout individuální řešení a opatření.

Hezky to vystihl jeden z našich zákazníků: „Pro mě to bylo snadné rozhodování, jestli využít služeb společnosti Perfektní kancl, když jsem poznal, že musíme systematizovat náš ekonomický systém, protože jsme měli příležitost spolu pracovat již dříve, když jsme rozjížděli naše podnikání.  Takže jsem věděl, že si vyhovujeme jak po stránce lidské, tak v pohledu na to, jak má naše spolupráce fungovat, a věděl jsem, že dostanu řešení šité na míru přesně nám.“

Když si vyberete správného partnera, tak využitím jeho služeb, ať už jde o poskytnutí odborné podpory ve startovací fázi podnikání, při optimalizaci podnikových, ekonomických a controllingových systémů nebo v poradenství v oblasti účetních metod jedině získáte!  A správným partnerem služba PERFEKTNIKANCL.CZ bez pochyby je! Smile