Ekonomické poradenství

odborneporadenstviPosláním ekonomického poradenství je pomoci podnikatelům v řízení jejich firem. Efektivně a správně. Základem naší práce je provést analýzu stávajícího stavu s důrazem na již zavedené procesy a existující nástroje sledování ekonomických výsledků společnosti a následně sestavit optimální a klientově představě a potřebám odpovídající plán úprav, změn a rozšíření.

K oblasti manažerského účetnictví přistupujeme odborně a svědomitě. Klademe velký důraz na individuální přístup, nenabízíme tedy žádné univerzální balíčky, ale postupně analyzujeme všechny důležité faktory a následně vytváříme strategii, která je pro danou společnost a její vedení nejvhodnějším řešením, takže klient platí pouze za služby, které jeho společnost a manažeři potřebují.

Kromě odborných kompetencí vám garantujeme lidský přístup, efektivní komunikaci a spolehlivost.

Odborné poradenství zahrnuje:

 • poradenství v oblasti účetních metod a postupů v souladu s platnými předpisy,
 • spolupráce ve startovací fázi vaší organizace – poskytnutí odborné podpory včetně budování  procesů a ekonomického systému úměrné počáteční fázi, ale přizpůsobené již vaší vizi růstu
 • optimalizace  ekonomických a controllingových procesů (analýza stávajícího stavu a navržení optimálních úprav v oblasti manažerského účetnictví a analytických nástrojů pro sledování hospodaření),
 • optimalizace ekonomických informačních systémů ve vazbě na podnikové a controllingové procesy.

Příklady projektů v rámci odborného poradenství:

 • Nastavení metodiky vnitropodnikového účetnictví – evidenční systém, analytické výstupy
 • Převod finančního a manažerského účetnictví do nového SW – „vyčištění“ dat, systematizace účetního rozvrhu a číselníků, vytvoření převodních můstků, převod a kontrola dat
 • Fůze společností – příprava ekonomických dat, sjednocení metodiky finančního i manažerského účetnictví, převody dat
 • Integrace nové divize do společnosti – sjednocení metodik, převody dat, zaškolení pracovníků
 • Projekt přístupových oprávnění do ekonomického SW firmy (systém dílčích a skupinových rolí dle pracovních činností)
 • Výkaz pro monitoring zakázek s vazbou na SW firmy
 • Odborné poradenství při zpracování kompletního účetnictví a podkladů pro daňové přiznání nadačního fondu