Pojistné OSVČ na důchodové pojištění se od ledna platí v nových termínech

Od ledna příštího roku vstupuje v platnost změna, se kterou se úhrada pojistného bude přiřazovat měsíci, ve kterém je provedena, nikoliv měsíci předešlému, jak je tomu doposud.

Splatnost pojistného bude po novu tedy v termínu od prvního do posledního dne příslušného měsíce. Za datum splatnosti se nadále bude považovat den, kdy bude platba za pojistné připsána na účet okresní správy sociálního zabezpečení.  

V laické orientaci to bude v podstatě srozumitelnější, svízel může způsobit přechod na nový režim. Jak se se změnou tedy vypořádat na přelomu roku?

  1. OSVČ nebude přijímat žádná opatření = nemusí nutně platit v lednu dvě zálohy na pojistné na důchodové pojištění – přechodným ustanovením je dáno, že záloha na pojistné zaplacená v lednu 2019 už bude považována za zálohu za tento měsíc, a záloha za prosinec nemusí být uhrazena vůbec = OSVČ doplatí rozdíl na pojistném až s vyčíslením doplatku při podání přehledu o příjmech a výdajích OSVČ za rok 2018.
  2. OSVČ chce, aby měla za rok 2018 uhrazených 12 záloh = platbu pojistného za prosinec provede nikoliv v lednu, ale ještě v období od 21. do 31. prosince 2018 (po splatnosti zálohy za listopad 2018!) = úhrada navíc v tomto období bude započítána jako záloha na prosinec 2018. POZOR, úhrada jindy než ve vymezeném období od 21. do 31. prosince 2018 nebude brána jako prosincová záloha!

Platíte si dobrovolně nemocenské pojištění? Zbystřete : U plateb nemocenského pojištění je třeba nastavit novou výši a rovněž se vyrovnat se změnou v režimu splatnosti

Změna ve splatnostech se dotkne i nemocenského pojištění. Aby nemocenské pojištění na přelomu roku nezaniklo, je nezbytné, aby OSVČ zadala v lednu o jednu platbu navíc v období od 01. – 21. 1. 2019 alespoň ve výši 115,- Kč (minimální pojistné pro rok 2018) a pak v období 22. –  31.1.2019 uhradila ještě jednou platbou pojistné za leden 2019 alespoň v minimální výši pro rok 2019, tj. 138,- Kč.