Poskytnutí voucherů a předplacených kupónů: Zpřesnění úpravy vzniku povinnosti přiznat daň od 2018

V praxi často váháme, kdy uplatnit DPH při úplatném poskytnutí poukázek, předplacených kupónů nebo nejrůznějších voucherů. Víme, že povinnost přiznat daň obecně vzniká ke dni uskutečnění zdanitelného plnění, při přijetí úplaty ke dni přijetí úplaty. Jenže mnohdy vlastně nevíme, na co budou kupony v budoucnu použity a jaká sazba daně se k tomu bude vázat…..

Od 2018 dochází ke zpřesnění úpravy vzniku povinnosti přiznat daň z těchto úplat a to následujícím způsobem:

Nadále nebude vznikat povinnost přiznat daň ke dni přijetí úplaty, pokud ke dni přijetí úplaty není zdanitelné plnění známo dostatečně určitě. A aby bylo plnění známo dostatečně určitě, musí být známy alespoň tyto údaje:

  • zboží, které má být dodáno, nebo služba, která má být poskytnuta,
  • sazba daně (v případě zdanitelného plnění) a
  • místo plnění.

Obdobná úprava je zakotvena i v par. 51 zákona o DPH (osvob.plnění bez nároku).