PoradnaKategorie dotazu: ÚčetnictvíPoužití soukromého mobilu v práci
Jana Malá zeptal se před 5 roky

Dobré odpoledne, ráda bych se vás zeptala na radu, můj šéf přišel s tím, že bude přispívat ve výplatě našemu zaměstnanci na mobilní telefon, protože zaměstnanec používá soukromý mobil ke své práci. Jakým způsobem byste tento „příspěvek na mobil“ zúčtovali ve výplatě? Mě napadá pouze o to navýšit hrubou mzdu, ale když se z toho příspěvku odvede pojištění a daň, tak zaměstnanci už moc nezbyde…Tak nevím. Děkuji za radu.  

1 Odpovědi
Jana Sándorová Personál odpověděl před 5 roky

Dobrý den, dle zákonné úpravy platí, že sjedná-li zaměstnavatel, popřípadě vnitřním předpisem stanoví nebo individuálně písemně určí podmínky, výši a způsob poskytnutí náhrad za opotřebení vlastního nářadí, zařízení nebo jiných předmětů potřebných k výkonu práce zaměstnance, poskytuje mu tuto náhradu za dohodnutých, stanovených nebo určených podmínek. Do těchto „vlastních prostředků“ patří i mobilní telefon. Pak v souladu s § 6 odst. 7 písm. d) zákona o daních z příjmů se jedná o příjem, který není předmětem daně, a tudíž nevstupuje ani do vyměřovacího základu pro odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení.  Doporučujeme pro účely poskytování náhrady za opotřebení mobilního telefonu uzavřít písemnou dohodu mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem. Podmínky, výše a způsob poskytnutí náhrady za opotřebení vlastního nářadí také může zaměstnavatel zahrnout do své interní směrnice/interního pokynu. Mějte se krásně. Jana Sándorová