Jakub Bláha zeptal se před 5 roky

Dobrý den. Jsem zaměstnán a chtěl bych si založit autodílnu na živnost jako vedlejší výdělečnou činnost. Jaká kritéria musí splňovat provozovna (jestli provozovna musí být)? Nějaká garáž nebo stodola asi stačit nebude,že? Děkuji za odpověď

1 Odpovědi
Jana Sándorová Personál odpověděl před 5 roky

Dobrý den, pane Bláho, děkujeme Vám za Váš dotaz.
Provozovnou obecně může být obchod, kancelář,  dílna, sklad, i stodola nebo garáž…. Podstatné je, abyste k těmto prostorám měl užívací nebo vlastnické právo a fakt, že odpovídáte za to, že provozovna je způsobilá pro provozování živnosti podle zvláštních právních předpisů (rozvedeno níže).
Obecně jste jako podnikatel povinen zahájení a ukončení provozování živnosti v provozovně písemně oznámit příslušnému živnostenskému úřadu nejméně 3 dny předem. Výjimkou jsou provozovny, které jsou uvedeny přímo v ohlášení nebo žádosti o koncesi. U nich se zahájení činnosti předpokládá automaticky, ukončení činnosti je nutné oznámit do 15 dnů od ukončení podnikání v provozovně. Provozovna musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodním jménem, k němuž může být připojen název provozovny nebo jiné rozlišující označení, nebo jménem a příjmením podnikatele a identifikačním číslem podnikatele.
Klíčové pro  Vás  je, aby byl objekt, který využíváte pro své podnikání, byl pro daný účel, v tomto případě autodílnu/autoservis, zkolaudován (řešte s příslušným stavebním úřadem), stejně jako aby následná činnost splňovala legislativní požadavky ohledně protipožárních předpisů, požadavků stran životního prostředí atd…Toto se ale odvíjí od konkrétního rozsahu činností, které budete poskytovat, a jaké zařízení budete v dílně mít, nemusí to být nakonec moc komplikované, ale je třeba se ohledně toho informovat. Některá zařízení podléhají schvalování provozu příslušnými úřady.  Pro autoservisy jsou rovněž specifické evropské normy na hygienické předpisy (podlaha autoservisu musí být nepropustná a zpevněná tak, aby bylo zabráněno prosakování olejů. Podmínkou úspěšné kolaudace je rovněž zajištění přiměřeného odsávání, protihlukového zabezpečení a dalšího vybavení). Kvůli ochraně životního prostředí je velká pozornost věnována také odpadovému hospodářství autoservisu. To kontrolují místní úřady, které dohlížejí i na to, zda není znečišťováno životní prostředí.
Mějte se hezky a hodně štěstí ve Vašem podnikání,
Jana Sándorová