Účetní služby

Účetní servis a ekonomika

Základním účelem externího účetnictví je pomoci podnikatelům s účetními pracemifakturací i s náročnějšími ekonomickými úkoly. Zabýváme se poskytováním služeb a poradenstvím v této oblasti již řadu let. Služba je online a můžete nás kontaktovat kdykoliv.

Zajistit si externího ekonoma může znamenat opravdu velikou pomoc. Někteří podnikatelé a majitelé firem se ovšem této služby trochu bojí, což pramení z určité neznalosti. Ale takové obavy nejsou na místě, online ekonom se dokáže postarat o mnoho oblastí, rychle a za  adekvátní částky.

Online ekonomika v našem podání je efektivní, naše postupy jsou propracované.

Zajišťujeme:

  • pravidelné ekonomické práce – vystavování faktur, přehledy plateb, vystavování upomínek,
  • vedení přehledného účetnictví dle potřeb organizace a zpracování mezd pro podnikatele i nevýdělečné organizace –  účtování účetních operací v souladu s platnou legislativou a dle potřeb klienta (v interním členění dle středisek, činností, zakázek apod.), přiznání k DPH, kontrolní hlášení, evidence drobného, hmotného a nehmotného majetku, příprava  na účetní závěrku a finanční kontroly, přiznání k dani z příjmu právnických osob, 
  • převzetí účetnictví v průběhu účetního období,
  • revize a rekonstrukce účetnictví – pro fyzické a právnické osoby při ztrátě či zničení účetních dat, nesprávném účtování či likvidaci a konkurzu.