Určit „DUZP“ u opravných daňových dokladů by mohlo být snažší

 

Návrh novely zákona o DPH,  který vstoupil do sněmovny, mimo jiné pracuje se změnou pohledu na určení data uskutečnění zdanitelného plnění (dále též jen „DUZP“) u opravných daňových dokladů (v praxi stále označovaných i u plátců DPH jako dobropisů a vrubopisů).

V současné praxi se potýkáme s problémy, jaké datum povinnosti přiznat daň uvést, a vyvstávají následné problémy zejména v kontrolním hlášení, kdy se datum vystavovatele a příjemce nepotká, a finanční úřad obesílá výstavce dokladu s výzvami o vysvětlení. Dle platné legislativy jsme dosud za den uskutečnění zdanitelného plnění měli určit datum, kdy opravný daňový doklad prokazatelně obdržel příjemce.

Novela by mohla situaci usnadnit, protože jako „DUZP“ coby povinná náležitost opravného daňového dokladu  by  mělo být nově uvedeno datum provedení opravy

Tento návrh nezbývá než s potěšením kvitovat, protože kdo kdy řešil potvrzování přijetí dobropisu protistranou, ví, že často je to věc komplikovaná a čas beroucí, někdy i nikam nevedoucí. Z tohoto pohledu je přínosem i nový institut „vynaložení úsilí“, který v případě, že se základ daně snižuje, znamená, že plátce uvádí příslušnou opravu do toho zdaňovacího období, v němž vynaložil pro doručení dokladu příjemci úsilí, které po něm lze rozumně požadovat. Není tak už třeba, aby protistrana aktivně doručení ztvrzovala, což mnohdy rezistentně nedělá.