Zásady zpracování osobních údajů

 1. Jana Sándorová, IČ: 68497237, se sídlem Na Palouku 2346, 251 68 Kamenice (dále též jen správce údajů), zapsaná v živnostenském rejstříku, zpracovává v případě vaší poptávky služeb ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25.května 2018 ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů 
  • jméno a příjmení,
  • emailovou adresu,
  • telefon.
 2. Jméno, příjmení, emailovou adresu a telefon je nutné zpracovat pro vytvoření nabídky služeb, jednání o této nabídce nebo za účelem odpovědi na Vámi vznesený dotaz. Takové zpracování probíhá v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679 ze dne 27.dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES účinné od 25.května 2018 ve spojení se zákonem o zpracování osobních údajů .
 3. Tyto osobní údaje budou správcem údajů zpracovávány po dobu jednání o uzavření smlouvy mezi vámi a správcem údajů, nejdéle 1 rok od vaší poptávky, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Ing. Janou Sándorovou, tedy správcem osobních údajů, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 

– Poskytovatel softwaru Pohoda a softwaru Pamica. 

– Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době správce nevyužívá.

 1. Vezměte, prosím, na vědomí, že podle zákonných předpisů máte právo:
  • požadovat po správci údajů informaci, jaké vaše osobní údaje zpracovává,
  • požadovat po správci údajů vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u správce údajů přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po správci údajů výmaz těchto osobních údajů – tento výmaz však bude mít za následek ukončení jednání o smlouvě,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na správce údajů nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.