Zavedení elektronické neschopenky ve třech krocích

 

Počínaje 1. 1. 2019 dochází na základě platného znění zákona  o nemocenském pojištění a jeho následných úprav  k elektronizaci dočasných pracovních neschopností. Aby měl celý proces elektronizace hladší průběh, je rozdělen do třech fází.

 

Nyní se nacházíme ve fázi č. 1:

Fáze 1 – „přípravná fáze pro zaměstnavatele“ : zavedení informační služby pro zaměstnavatele

Prostřednictvím ePortálu ČSSZ si může zaměstnavatel on-line zjistit stav zaevidování nové pracovní neschopnosti svého zaměstnance včetně informace o začátku a konci pracovní neschopnosti. Pro přístup ke službě je možné využít přihlášení přes datovou schránku či jinou formou splňující podmínky ověřené identity.

 

Po první fázi se plánuje zavedení dvou nových zákonných opatření v rámci fáze č. 2:

Fáze 2 – „přípravná fáze pro lékaře“ : zavedení povinné elektronické formy hlášení ošetřujícího lékaře o vzniku a ukončení dočasné pracovní neschopnosti (dojde rovněž ke zkrácení lhůty pro odesílání tohoto hlášení) + rozšíření okruhu povinně zasílaných informací o dočasné pracovní neschopnosti zaměstnanců, např. o místě pobytu zaměstnanci při dočasné pracovní neschopnosti nebo rozsah vycházek.

Zavedení je plánované od 01.07.2019.

 

Od ledna 2020 je pak plánovaná třetí, poslední fáze procesu elektronizace:

Fáze 3 – Úplná elektronizace evidence pracovních neschopností

Tak uvidíme, jak se podaří naplnit plánovaný časový harmonogram, a jaké problémy elektronizace v praxi přinese. Ale do 21. století a „digitálního věku“, ve kterém žijeme, elektronizace určitě logicky patří, i když má zejména mezi zdravotníky řadu odpůrců.