Změna od 2018: Uplatnění výdajů (nákladů) na pohonné hmoty u pronajatých automobilů

Od roku 2018 dochází ke změnám v možnostech uplatnění výdajů /nákladů na pohonné hmoty u pronajatých automobilů. Ekonomický uživatel vozidla už tak prakticky bude moci uplatňovat veškeré prokázané náklady na dané vozidlo. 

Dříve bylo možné výdaje (náklady) uplatnit ve výši náhrady výdajů za spotřebované pohonné hmoty dle zákoníku práce, upravená zákonná úprava daní z příjmů od roku 2018  rozšiřuje okruh případů, kdy lze uplatnit výdaje (náklady) na pohonné hmoty v prokázané výši, o užívání vozidla na základě smlouvy o výpůjče uzavřené s věřitelem na dobu zajištění dluhu převodem vlastnického práva k vozidlu.